مزدوران از اماکن و ساکنان اشرف برای اقدامات جاسوسی و تروریستی به طور مستمر عکس و فیلم تهیه می کنند

دکمه بازگشت به بالا