معاون خبرگان آخوندی و امام جمعه تهران: به همه کسانی که در قتل عام مجاهدین شركت داشتند باید مدال داد

دکمه بازگشت به بالا