مقاومت ایران از اجلاس مونیخ خواستار اتخاذ تدابیرجدی برای برنامه اتمی رژیم ایران شد

دکمه بازگشت به بالا