مقاومت ایران حضور نمایندگان رژیم آخوندی – پدرخوانده تروریسم – در مجلس آلمان را محكوم می كند

دکمه بازگشت به بالا