مقاومت ایران حمله به کشتیهای کمک رسانی به غزه و کشته و مجروح شدن دهها فعال بیدفاع را محکوم می کند

دکمه بازگشت به بالا