مقاومت ایران حکم اعدام دکتر طارق الهاشمی، نایب رئیس جمهور عراق را که از سوی فاشیسم دینی حاکم بر ایران دیکته شده است قویاً محکوم می‌کند

دکمه بازگشت به بالا