مقاومت ایران سفر وزیر خارجه آلمان به تهران را به شدت محکوم می کند و آن را یک توهین بزرگ به مردم ایران می داند

دکمه بازگشت به بالا