مقاومت ایران شورای حقوق بشر ملل متحد را به ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژیم آخوندی به شورای امنیت فرا می‌خواند

دکمه بازگشت به بالا