مقاومت ایران یورش شبه نظامیان به دفتر و محل سکونت دکتر رافع العیساوی وزیر دارایی عراق و دستگیری محافظان او را قویاً محکوم می کند

دکمه بازگشت به بالا