ممانعت از ورود سه تانکرهای سوخت و وسایل خنک کننده به اشرف در گرمای بیش از ۵۰ درجه

دکمه بازگشت به بالا