منتهای نفرت و انزجار مردم عراق از رژیم آخوندی و کمیتة سرکوب اشرف را بر ملا می کند

دکمه بازگشت به بالا