مهندس بردیا مستوفیان پس از ۴۸ ساعت بازرسی و بارگیری ساعتی پس از ورود به لیبرتی به شهادت رسید

دکمه بازگشت به بالا