مواضع خطرناک کوبلر و همسرش درباره موشکباران لیبرتی، «تسهیل کننده» حملات بیشتر

دکمه بازگشت به بالا