نامه مشترک بیش از سه هزار تن از ساکنان لیبرتی به دبیرکل و اعضای شورای امنیت

دکمه بازگشت به بالا