نصب دوربینهای جدید برای شناسایی دقیقتر در لیبرتی و وارد كردن تلفات بیشتر در حملات بعدی

دکمه بازگشت به بالا