نقض مستمر توافقات، خنثی و بی محتوا کردن پیش نویس‌ها و پیشنهادات ملل متحد توسط دولت عراق و درخواستهای برحق ساکنان اشرف برای انتقال پنجمین گروه به لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا