نمایش انتخابات آیین تقسیم قدرت میان باندهای حاكم است و از نظر مردم به طور مطلق مردود است

دکمه بازگشت به بالا