نمایش انتخابات- شماره ۴: زمینه سازی رژیم آخوندی برأی اعلام بیش از 70 درصد مشاركت در نمایش انتخابات بی اعتنایی عمومی و صحنه سازیهای رژیم برأی نشان دادن استقبال

دکمه بازگشت به بالا