نماینده خامنه ای در نمایش جمعه تهران: پارلمان اروپا باید از تعطیلی جاسوس‌خانه آمریکا و دست و چشمان بسته جاسوسهای آمریکایی پند بگیرد

دکمه بازگشت به بالا