نیروهای عراقی از بازگرداندن یک دستگاه تریلی و کانتینر ساکنان اشرف خودداری می‌کند

دکمه بازگشت به بالا