نیروهای عراقی با ایجاد تأخیرهای عامدانه از اعزام بیماران سرطانی به بیمارستان و عمل جراحی و معالجات ضروری ممانعت می‌كنند

دکمه بازگشت به بالا