نیروهای عراقی تجهیزات و قطعات سیستم آب اشرف را به سرقت می برند

دکمه بازگشت به بالا