نیروهای عراقی هشت روز متوالی است از ورود غذا، سوخت، دارو و تخلیه سپتیك جلوگیری می‌كنند

دکمه بازگشت به بالا