نیروهای عراقی و مزدوران اطلاعات آخوندی که در ورودی اشرف مستقر شده و به شکنجه روانی مجاهدان اشرف مشغولند

دکمه بازگشت به بالا