هر راه حلی برای سوریه كه متضمن اخراج كامل رژیم ایران و پاسدارانش نباشد محكوم به شكست است

دکمه بازگشت به بالا