هشدار نسبت به سوء استفاده فاشیسم دینی حاکم بر ایران از صلیب سرخ علیه نیروی اصلی اپوزیسیون

دکمه بازگشت به بالا