همزمان با دور جدید مذاكرات هسته یی سران رژیم بر ضرورت استمرار پروژه های اتمی و موشكی تأكید می كنند

دکمه بازگشت به بالا