همزمان با شرکت رئیس جمهور آخوندها در مجمع عمومی و نمایشهای مسخره اش در نیویورک، ۲۲ زندانی شامل چهار زن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند

دکمه بازگشت به بالا