هواپیمایی ماهان متعلق به پاسداران است، سلاح و پاسدار به سوریه منتقل می‌کند و باید تحریم شود

دکمه بازگشت به بالا