وحشت خامنه ای از اوجگیری جنبش دادخواهی و فراگیر شدن شعار «نه جلاد نه شیاد» در نمایش انتخابات

دکمه بازگشت به بالا