وحشت خامنه ای از خشم عمومی از جنایات رژیم به ویژه در دهه 60 و استقبال مردمی از مقاومت

دکمه بازگشت به بالا