وحشت رژیم از خشم مردم كردستان و تحویل ندادن اجساد شهیدان به خانواده ها و ممانعت از برگزاری مراسم

دکمه بازگشت به بالا