وحشت فزاینده آخوندها از نارضایتی فراگیر اجتماعی و جایگاه مقاومت در سطح داخلی و بین المللی و ادامه عجز و لابة وزارتخارجه آنها برای استرداد مجاهدین در نقض آشكار كنوانسیونها و قانون بین المللی

دکمه بازگشت به بالا