ولی فقیه رژیم زن ستیز ملایان ، حقوق برابر در كار و تحصیل برای زنان را حرفهای كاملاً غلط غرب، كهنه و خائنانه توصیف كرد

دکمه بازگشت به بالا