پاسخ به اظهارات وزیر خارجه عراق در دیدار با وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران

دکمه بازگشت به بالا