پدر ۶۰ ساله یکی از مجاهدان اشرف تهدید به اعدام می شود.

دکمه بازگشت به بالا