پیام های دکتر احمد مجدلانی وزیر کار دولت فلسطین و دکتر نجات بوبکر پارلمانتر فلسطینی از جنبش فتح به اعتصاب غذا کنندگان در لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا