دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

پیام های دکتر احمد مجدلانی وزیر کار دولت فلسطین و دکتر نجات بوبکر پارلمانتر فلسطینی از جنبش فتح به اعتصاب غذا کنندگان در لیبرتی

دکتر احمد مجدلانی وزیر کار در دولت فلسطین و دکتر نجات بوبکر پارلمانتر فلسطینی، از جنبش فتح، طی پیامهای جداگانه ای خطاب به اعتصاب غذا کنندگان در لیبرتی، گروگانگیری ۷تن از مجاهدان اشرفی توسط نظامیان مالکی را محکوم کردند و خواستار آزادی هر چه سریعتر آنها شدند.

دکتر نجات بوبکر نماینده پارلمان فلسطین: هدف شما و هدف ما یکی است ایمان داریم شما در مقابله با تمام بنیادگرایان عمل نیک انجام میدهید

برادران ما، فرزندان ما که در لیبرتی و اشرف بسر می برند، شرفایی که همواره پرچم مقاومت وایستادگی را در برابر دشمنان انسانیت حمل میکنند. آنهایی که خواهان آزادی هستند. آنهایی که از دیار خود رانده شده اند چون نمی خواستند تحت حکومت نظامی قرار بگیرند که در صدد قتل و گروگانگیری آنهاست.
به شما میگوییم که ما در فلسطین و بطور مشخص در سرزمین ربط و بیت المقدس بهم پیوند خورده ایم و اهدافمان یکی است و این پیوند در ارتباط با همدیگر و وجه مشترکی که داریم ایجاد شده است. کسی که خواسته ای دارد بایستی همواره قوی باقی بماند. زیرا کسانی که قوی باشند می توانند آنچه را که میخواهند بدست بیاورند. و کسانی که ضعف نشان دهند نمی توانند پیروزی کسب کنند. به همین دلیل ما معتقدیم زنان در لیبرتی و در فلسطین به امر مهمی مشغول بوده اند و همچنان مشغول هستند و این مسئولیت را زنان با آگاهی بر دوشهای خود حمل می کنند. و این چنین است که تمامی قفل ها در مقابله با همه طاغوتها و ظالمان گسسته می شود. ما به شما میگوییم امروز صداهایمان را رساتر کرده و تلاشهایمان را ادامه میدهیم. ما به آنها میگوییم مأموریت ما با شما یکی است. ما هیچ ظلمی را چه علیه شما و چه علیه خودمان نمی پذیریم. ما به همه آنهایی که میخواهند آرمان شما را با ایجاد رعب و وحشت و با جابجایی و یا با موشکباران نابود کنند میگوییم ما دست روی دست نخواهیم گذاشت و با شما در یک سنگر در تمامی محافل بین المللی خواهیم جنگید. زیرا ما بر این باوریم که هر کس ارتباطی با اهداف انسانی دارد، بایستی همواره گلوله ای باشد که صدای انسانیت را برساند. فقدان عدالت در محل شما و در کمپ شما، به خود آنهایی که سلاح قهر وظلم و ستم را بر شما روا میدارند بر خواهد گشت. 
خواهران و برادرانم در لیبرتی 
برادرانم که همچنان برای تحقق آرمانتان نبرد را ادامه میدهید، برادرانی که همواره به خواهرانم کمک میکنید از هر آنچه که دارید.
و بخصوص به خواهرانم در لیبرتی. به شما میگویم که من وخواهرانم در فلسطین با تمام آگاهی مان در کنار همه آنهایی خواهیم بود که  این مبارزه را پیش می برند و امام علی (ع) را به شما یاد آور می شویم که دائماً میگفت:” ارزش هرکس به اندازه ای است که نیکی کند“ به همین دلیل ما ایمان داریم که شما در مقابله با تمام بنیادگرایان عمل نیک انجام میدهید. بنابراین بر شما موفقیت و بر شما زندگی نوشته خواهد شد. کما اینکه خداوند نیز شما را برای این مأموریت سنگین انتخاب کرده است. از فلسطین و از ابریشم هایش و کوههایش و از جانب همه آنهایی که به حتمیت پیروزی ایمان دارند به شما میگوییم آنهایی که کشتار میکنند نخواهند توانست ادامه دهند. به شما می گوییم که رسول خدا (ص) میگفت: ”مسلمان نیکوکار دستش را به خون آغشته نمیکند“. و به همه آنهایی که می خواهند دستانشان را به خون مسلمانان آغشته کنند می گوییم. این خونها علیه آنها شهادت خواهند داد و از شما حسابرسی خواهند کرد. و همه شرفا و مخلصین در تمام جاها از آنها حسابرسی خواهند کرد. مسلمانان و مسیحیان و تمامی آزدیخواهان دنیا. 
دکتر نجات بوبکر از فلسطین – نماینده مجلس از جنبش فتح

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا