کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت: رژیم ددمنش آخوندی مسئول فاجعه کشته شدن و سوختگی شدید۳۸دختر دانش آموز در پیرانشهر است

دکمه بازگشت به بالا