کمیسیون خارجه: مقاومت ایران ضمن استقبال از تعلیق سفر روحانی به اتریش خواستار لغو نهایی این سفر از سوی دولت اتریش است

دکمه بازگشت به بالا