کمیسیون کار: آگهی فروش «کلیه» کارگران معدن مس، لکه ننگی بر پیشانی رژیم آخوندی

دکمه بازگشت به بالا