کمیسیون کار: تجمع بازنشستگان صنعت فولاد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و توقف بیمه درمانی

دکمه بازگشت به بالا