کنفرانس فیاض با سفیران خارجی بدون حضور نمایندگان ساکنان اعتباری ندارد و برای توجیه جنایتهای قبلی و زمینه سازی کشتار سوم است

دکمه بازگشت به بالا