کپنهاگ ـ.حامیان مقاومت ایران در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی یاد و خاطره آنان را با تجمع در مقابل عفو بین الملل، گرامی داشتند-

دکمه بازگشت به بالا