گردهمایی عظیم ایرانیان و حامیان مقاومت از70 كشور جهان در پاریس- ویلپنت، تحت عنوان «متحد علیه بنیادگرایی اسلامی و تروریسم، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران»

دکمه بازگشت به بالا