گزارش شورای عالی امنیت رژیم آخوندی به سركردگان رژیم در باره آخرین تحولات سوریه

دکمه بازگشت به بالا