یک هیأت عراقی در برگیرنده مسئولان کشتار اشرف، به دستور نیروی قدس برای توجیه جنایتها و شیطان سازی از مجاهدین به اروپا می آید

دکمه بازگشت به بالا