یک گروه از مزدوران مستقر در مقابل اشرف برای ارائه گزارش و دریافت توجیهات به بغداد می روند

دکمه بازگشت به بالا