سال ۱۳۸۹

یک گروه از مزدوران مستقر در مقابل اشرف برای ارائه گزارش و دریافت توجیهات به بغداد می روند

روز دوشنبه۳۰فروردین, یک گروه ۵نفره از مزدوران اعزامی رژیم آخوندها به مقابل اشرف, برای ارائه گزارش مستقیم به سرکردگان وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس و دریافت توجیهات جدید توسط کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق, به بغداد برده شدند.

برخی از این مزدوران از روز ۱۹بهمن تاکنون به طور مستمر در ورودی اشرف هستند.

مزدورانی که بیش از ۷۰روز است به کمک دولت نوری مالکی برای شکنجه روانی مجاهدان در ورودی اشرف مستقر شده اند, علاوه بر رابطه تلفنی مستمر با سفارت رژیم در بغداد, هر از چند گاه برای دریافت توجیهات یا دستورالعملهای ویژه به بغداد می روند. 
افرادی که روز دوشنبه به بغداد رفته اند, علاوه بر دیدار با افراد سفارت, به هتل مهاجر در بغداد که تحت کنترل سفارت رژیم قرار دارد رفته و توسط مأموران وزارت اطلاعات از جمله فردی به نام حاج علی, در آنجا توجیه شده اند. هتل مهاجر یکی از مراکزی است که در بغداد در اختیار وزارت اطلاعات رژیم آخوندی قرار دارد و بسیاری از افراد اطلاعات و نیروی قدس به آن رفت و آمد دارند. حاج علی از مدتها پیش به عنوان نماینده سفارت و وزارت اطلاعات در این هتل حضور دارد و یک مزدور دیگر به نام ایوب نیز با وی کار می کند.
شماری از مزدوران عراقی رژیم, از جمله فردی به نام حیدر با حاج علی در همین هتل کار می کنند. برخی دیگر از مزدوران رژیم هم که از ایران به عراق می آیند در این هتل در ارتباط با حاج علی قرار می گیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱ فروردین ۱۳۸۹( ۲۰ آوریل ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا