۳۰ شخصیت و پارلمانتر کرد انتقال به لیبرتی را محکوم کردند

دکمه بازگشت به بالا